Rhoswen Leonard

Rhoswen Leonard

School of Geography, Earth and Environmental Sciences
Doctoral Researcher

Contact details

Address
School of Geography, Earth and Environmental Sciences
University of Birmingham
Edgbaston
Birmingham
B15 2TT
UK

Rhoswen’s research is focused on peatland hydroecology. Peatlands provide important ecosystem services such as carbon and water storage (Peatlands hold ~10% of the world’s freshwater and contain twice as much carbon as the world’s forests, yet they only cover 3% of the world's land area). Rhoswen's interdisciplinary research investigates ecosystem feedback mechanisms, where both ecological and hydrological processes play key roles in peatland functioning.

Her current research focuses on the control of vegetation on peatland evapotranspiration in the sub-humid Boreal of western Canada. Evapotranspiration is the dominant form of water loss from the peatlands in this region. She will look in detail at ecosystem evapotranspiration and how this changes with shifts in species compositions as a result of disturbance. Understanding how evapotranspiration rates change in response to disturbance is important in order to understand the resilience of sensitive, carbon rich ecosystems.

 

Mae Rhoswen yn ymchwilio i hydroecoleg mawndiroedd. Mae mawndiroedd yn gronga bwysig o Garbon ac o ddŵr (mae nhw’n dal ~10% o ddŵr-croyw’r byd ac er bod mawndiroedd dim ond yn cyfri 3% o dir y byd, mae nhw’n cynnwys dwy waith gymaint o Garbon ag sydd yng nghoedwigoedd y byd).Wrth ymchwilio i brosesau ecologol yn ogystal ag hydrolegol, gall Rhoswen wella dealltwriaeth prosesau sy’n allweddol ar gyfer gweithrediadau sy’n allweddol i mawndiroedd. 

Ym Mhrifysgol Birmingham, mae ei hymchwil doethuriaeth yn canolbwyntio ar sut mae llystyfiant yn rheoli anwedd-trydarthiad yng Ngorllewin Canada. Trwy anwedd trydarthiad mae’r mawndiroedd (yn yr ardal yma o Ganada) yn colli dŵr yn bennaf. Mi fydd Rhoswen yn edrych yn fanwl ar anwedd-trydarthiad yr ecosystem a sut newidia'r anwedd-trydarthiad wrth i gyfansoddiad rhywogaethau newid wrth ymateb i aflonyddiadau o fewn yr ecosystem. Mae deall yr ymateb yma yn bwysig ar gyfer deall gwydnwch y mawndiroedd sensitif yma sy’n gyfoethog yn nhermau Carbon.

Qualifications

  • BSc Hons Environmental Science

Biography

Rhoswen completed her undergraduate degree in Environmental Science at Aberystwyth University in 2012. In 2010/2011 and 2012/2013 she worked on the EU funded Anglesey and Llŷn fens LIFE+ project which successfully restored 750ha of calcareous fen habitat in North Wales.

Rhoswen began her PhD research at the University of Birmingham in November 2013.

 

Cwblhaodd Rhoswen radd Gwyddoniaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2012 cyn ail-cychwyn gweithio I Gyfoeth Naturiol Cymru. Bu Rhoswen yn gweithio ar brosiect â ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd, sef Prosiect LIFE Corsydd Môn a Llŷn. Bu'r prosiect yma yn gyfrifol am adfer 750ha o gynefin ym mawndiroedd calchaidd gogledd Cymru. Cychwynnodd Rhoswen ei hymchwil PhD ym Mhrifysgol Birmingham ym mis Tachwedd 2013.

Doctoral research

PhD title
The ecohydrological functioning of peatlands in the Western Boreal Plain of Canada
Supervisors Dr Nick Kettridge, Dr Stefan Krause

Research

Research interests

Ecohydrology, Peatlands, hydrogeology

Ecohydroleg, Mawndiroedd, hydrodaeareg