Опитът на българските приемни родители на деца с увреждания

Проектът ReFaB (Изследване на приемната грижа в България) е изследователски проект финансиран от ESRC Impact Acceleration Account Postdoctoral Innovation Fellowship (номер на проекта: 1003413). Проектът ReFaB има за цел да предостави базирани на доказателства (разработени чрез задълбочени академични изследвания) ресурси за експерти, политици, социални работници и приемни родители, които да допринесат за развитието на приемната грижа за деца с увреждания.


A drawing of parents and a small child flying a kite

Резултатите от този проект, в допълнение към този доклад, включват:

  1. Лесни за четене инфографики
  2. Достъпно видео с констатации
  3. Подкаст епизод по темата за грижите за децата с увреждания в България
  4. Записан уебинар и
  5. Анимация за ролята на приемните семейства в грижата за деца, лишени от родителска грижа.

Тези ресурси са създадени съвместно с набор от специалисти, ангажирани с приемна грижа на изследователско, практическо и политическо ниво.