Metamaterials research group members

Head of Group

Academic Staff

Associated Members

Research Associates and Fellows

PhD Students

Honorary Senior Research Fellows

Visiting Scholars

Former Group Members

 • Olcay Altintaş
 • Jie Qing
 • Angelo Angelini
 • Kalun Bedingfield
 • Suzanna Freer
 • Edward Penny
 • Rúben Azinheira Alves
 • Yachao Liu
 • Shuo Liu
 • Peng Mao
 • Yangang Bi
 • Antony Kotsampaseris
 • Hsun-Chi Chan
 • Liang Peng
 • Shaojie Ma
 • Jinying Guo
 • Oubo You
 • Yang Yang
 • Yang Erchan
 • Driss Mouloua
 • Nasir Mahmood
 • Wenlong Gao
 • Shumei Chen
 • Hongchao Liu
 • Changxu Liu
 • Wenhui Wang
 • Hongwei Jia
 • Hua Cheng
 • Jinying Xu
 • Yineng Liu
 • Quan Xu
 • Lingbo Xia
 • Mengjia Lu
 • Qinghua Guo
 • Biao Yang
 • Yongquan Liu
 • Dongyang Wang
 • Jian Zhu
 • Yahong Liu
 • Naomi Waterman
 • James Gear
 • Yao-Ting Wang
 • Jinhui Shi
 • Daniel Frese
 • Chunying Guan
 • Weimin Ye
 • Teun-Teun Kim
 • Guixin Li
 • Xiangzhong Chen
 • Mark Lawrence
 • Mitchell Kenney
 • Lingling Huang